Fischerandom/Chess960

23 Sep, 2006

Fischerandom (förkortas FRC) är en variant på schack, som skapades av Stormästaren Bobby Fischer under 90-talet. Målet med FRC var att skapa ett schackspel där det bara är ”rå” schackstyrka som räknas, eftersom att i princip all öppningsteori slås ur spel, då FRC har 960 möjliga startställningar för ett parti (därför lystrar också varianten vid namnet Chess960)!

Reglerna i FRC skiljer sig från vanligt schack på två punkter:

 1. I partiets utgångsposition blandas pjäserna på första och sista raden efter ett bestämt regelverk
 2. Rockaden finns kvar, men med lite ändrade regler

Innan du läser vidare kanske du vill höra Bobby Fischer själv berätta kort om sin variant. Det gör du här: http://www.bobby-fischer.net/fischer-random-chess.mp3

Utgångspositionen

När man ställer upp pjäserna för ett parti Fischerandom så placeras bönderna ut precis som i vanligt schack, på andra resp. sjunde raden.

Sedan när de övriga pjäserna ska ställas ut bakom ”sina” bönder så gäller följande regler:

 1. Vits och svarts pjäser ställs upp på exakt samma linje (mitt emot varandra på brädet, t ex om vits kung står på f1 måste svarts kung vara på f8) så att båda spelarna får samma utgångsposition.
 2. Kungen måste stå mitt emellan båda tornen
 3. Löparna måste stå på två olika färgade rutor (en vit- och en svartfältslöpare)

Det finns många olika sätt att slumpa fram startpositioner så att de följer ovanstående regler. Enklast är att använda en dator som genererar en slumpad ställning:

Klicka här för schackOnlines Fischerandomgenerator!

Eller om man inte har tillgång till en dator kan man enklast använda en sex-sidig tärning och följa denna, av Hans L. Bodlaender framtagna procedur:

 1. Slå tärningen och placera en vit löpare på den svarta rutan nummer *tärning* från vänster. Slår du en 5:a eller 6:a med tärningen slår du om tills du får en annan siffra. (Visar tärningen 1 placeras bonden på a1, för en 2:a på c1, 3:a på e1 och 4:a på g1, som ju är den fjärde svarta rutan från vänster.)
 2. Slå tärningen och placera ut den vita löparen. (1:a på b1, 2:a på d1, 3:a på f1 och 4:a på h1)
 3. Slå tärningen och placera ut damen på den första lediga rutan tärningen slår fram (du hoppar alltså över upptagna rutor när du räknar från vänster). Slås en 1:a hamnar alltså damen på den första lediga rutan från vänster, medan en 6:a placerar damen på den sjätte lediga rutan.
 4. Slå tärningen och placera ut en springare (häst) på den första lediga rutan tärningen visar (slå om en 6:a)
 5. Slå tärningen och placera ut den andra springaren på den första lediga rutan tärningen visar (slå om en 5:a el. 6:a)
 6. Placera ett torn på den första lediga rutan från vänster, placera kungen på nästa lediga ruta, och slutligen det sista tornet på den sista lediga rutan.
 7. Ställ ut bönderna på deras ”vanliga” rutor och svarts pjäser exakt som vits står (står vit kung på f1 ska svarts stå på f8).

Den här proceduren får med lika stor chans fram alla 960 startpositioner i FRC! I genomsnitt blir det strax under 7 tärningsslag.

Kuriosa

Med ett odds på 1:960 så kan du faktiskt slå fram den ”vanliga” startställningen för ett schackparti! Även när man räknar med FRCs rockadregler (läs nedan) så spelas då partiet exakt som ett vanligt schackparti med samma regler.

Alla startställningar har ett id-nummer, vilket gör att du kan notera numret på ställningen för att sedan enkelt få fram den igen. Det finns en vedertagen variant på hur man räknar fram en startställnings id-nummer som schackOnlines generator använder sig av, där den ”vanliga” startställningen har id-nummer 518. Jag har även sett generatorer som använder sig av ett annat system, men dessa är inte att rekommendera.

Regler för rockad

Att göra rockad i FRC är inte speciellt krångligt. Precis som i vanligt schack gäller: kungen och tornet får ej ha flyttats tidigare i partiet; kungen får inte stå i schack eller passera en hotad ruta; samt att kungen och tornet måste ha fri väg till de rutor de ska gå till.

Här kommer det fina: Kungen och tornet hamnar på exakt samma rutor som i vanligt schack!

Man kan inte direkt prata om kort och lång rockad i FRC, eftersom att kungen och tornen oftast inte startar på sina vanliga rutor. Därför pratar man om a- och h-sidesrockad. Där a-sidesrockad syftar på att man rockerar med tornet som står närmast a-linjen på brädet och vice versa. Precis som vanligt så skriver man 0-0-0 vid a-sidesrockad och 0-0 vid h-sidesrockad när man för protokoll.

Värt att notera är att ibland kanske tornet eller kungen inte behöver flyttas öht när man gör rockad.

Exempel: Du är vit och ska göra h-sidesrockad och uppfyller ovanstående krav för att få göra rockad, då flyttar du kungen till g1 och tornet till f1, eller g8 och f8 för svart. Vid a-sidesrockad hamnar kungen på c1 och tornet på d1, eller c8 och d8 för svart.

När man spelar FRC i ett schackprogram eller på nätet brukar det finnas knappar under brädet som man trycker på för att göra rockad, istället för att göra draget på brädet, eftersom att det i vissa fall kan blandas ihop med andra drag.

För att undvika missförstånd i närschack, när du spelar på ett vanligt schackbräde, så är det rekommenderat att du först flyttar kungen av brädet, sedan flyttar tornet till dess ruta och sist ställer kungen på sin ruta.

Ytterligare läsning

Wikipedia om Fischerandom Chess: http://en.wikipedia.org/wiki/Fischerandom

Annonser

Kan inte låta bli att visa detta amerikanska reportage i fem delar från en snabbschacksturnering med bl a Kasparov, Ivanchuk och Kramnik!

Partiet mellan Kasparov o Kramnik i del 2 är ingenting att missa! Kasparov ligger riktigt risigt till med nån minut kvar på klockan.. men mycket kan hända 🙂

Klicka nere i vänstra hörnet för att spela upp videon!

Läs hela inlägget här »

Jag gjorde klart en ratingräknare idag, helt byggd i Ajax (en benämning för en mix av javascript och xml). Den kommer antagligen online samtidigt som nya forumet.

Till skillnad från den förra ratingräknaren sO haft (http://rating.pambu.com) så är denna kopplad direkt till det ratingsystem som kommer att sköta ratingtalen på sO i det nya systemet. Denna nya räknare har förstås några extra finesser och kan bl a räkna ut vanlig ELO (FIDE), Svenska schackförbundets LASK och ”ny” schackOnline-rating.
Ratingräknaren kan för övrigt räkna ut rating till ett obegränsat antal partier och motståndare (utan att behöva ladda om sidan eller göra om beräkneproceduren), vilket gör den idealisk även för schackklubbens ratingansvarige.

Jag har grävt dupt i beräkningstabeller och formler, med k-värden både här och där. Tydligt är, att det inte finns nåt 100%igt system som verkligen ger en rättvis poängfördelning till spelarna.

ELO
Den vedertagna rating-formeln som gubben Elo en gång uppfann, och som används idag bygger på att man först räknar ut ett decimaltal mellan 0 och 1 som visar vad Spelare 1 bör få i sitt möte med Spelare 2. 1 är vinst och 0 förlust. Detta bygger förstås på spelarnas tidigare resultat (deras ratingtal). Har Spelare 1 ett markant mindre ratingtal än Spelare 2 så borde partiet sluta med förlust för Spelare 1 och detta tal ligger alltså närmare 0 än 1. För Spelare 2 är det förstås precis tvärtom.
När man sedan har detta ”expected score” (förväntat resultat) så räknar man det mot ”actual score”, alltså vilket resultatet faktiskt blev (1, 0.5 eller 0) och k-värdet.

Vad är då k-värdet?
Som kontrast kan man ta FIDEs och ICCs system. FIDE använder ett k-värde på 15 (för spelare under 2400), vilket betyder att en spelare max kan få 15 poäng efter en vinst (och motståndaren förlorar i sin tur 15p). Och ICC använder k-värdet 32, vilket ju är dubbelt så mycket! FIDE-talen rör sig alltså betydligt långsammare än på ICC.

När schackOnline uppdater sitt ratingsystem har jag valt en metod som USCF använder sig av, där k-värdet gradvis minskar ju högre rating man har (i ett fåtal steg). Sen kommer det att vara en märkbar skillnad sen tidigare, då man får mycket färre poäng vid vinst mot en spelare som har provisorisk rating.

Intresserad av rating?

LASKs ratingtabell: http://www.skkamraterna.se/ranking/ranktab.htm (fråga mig inte varför jag inte hittar tabellen på SSFs hemsida)
Wikipedia om ELO: http://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system
ICC om sitt k-värde: http://www.chessclub.com/help/k-factor

Nytt forum

29 Aug, 2006

Ett nytt forum är på G och ska snart ersätta det äldre forumet på sO. Forumet bygger på ett paket som heter miniBB och är skrivet av ett par killar från Riga(!). Det är mycket mindre än de stora phpBB- och Invision Board-paketen och ger fler möjlighet till att få det att fungera precis som jag vill. Jag är angelägen om att forumet fortfarande ska ha den lite mer intima känslan som finns i det gamla sO-forumet, och det är enkelt att ändra utseendet precis hur jag vill ha det.

Det största problemet jag stötte på hittills var att få forumet att fungera tillsammans med sO’s medlemsdatabas (när man är inloggad i sO är man det i forumet med samma användare), men det fixade sig. Jag har även skrivit ett script som konverterar alla trådar och inlägg från det gamla forumet in i det nya systemet på ett smidigt sätt. Det återstår att se hur det kommer att fungera med den stora mängden inlägg vi i nuläget har (över 40 000).

Några nyheter i forumet

 • Redigera dina inlägg i efterhand
 • Forumet är uppdelat i flera mindre forum och kommer därmed bli mer överskådligt (schackforum, turneringsforum, sO Serienforum, schackOnlineforum, Övrigtforum, Övriga spelforum)
 • Statistik för hur många inlägg en viss användare har gjort och vilka ämnen som är mest populära
 • Avancerad sökmotor för inläggen
 • Citera andras inlägg i ditt eget med en knapptryckning
 • Utökade möjligheter för moderatorer att städa i forumet och flytta trådar m.m.
 • Se de nyaste ämnena utan att behöva gå in i forumet

Forumet kommer ända från början att vara i den nya designen (som bl a förstasidan nu har en tidig version av). Något jag har kvar att jobba med är hur jag ska göra så att man smidigt kan gå från ”gamla” communityn till forumet och tillbaka.

Design

29 Aug, 2006

Nu är schackOnline egentligen baserad på två designer. Den som är på förstasidan är hyffsat ny, men den inne i communityn (när du loggat in) har funnits med länge nu. Sakta men säkert i.o.m det nya systemet kommer hela communityn att flyttas ut i den vit-orangea designen.

Det är svårt med förnyelse när man har funnits med ett tag. Dels är det de som trivs med nuvarande schackOnline, och vill ha kvar det som det alltid har varit, dels de som tycker det är kul och spännande med nyheter. Jag känner dock att för att jag ska ha lust och ork att fortsätta jobba med sO så vill det till lite förändring här och där.

Den nya designen är i botten byggd på ett ramverk (”framework”) som jag har utvecklat, och som, när det väl är färdigt, gör allt mycket lättare; med att skapa nya sidor och få allt att flyta smärtfritt och få det enhetligt. Det blir spännande att höra reaktionerna på den nya designen, som är totalt annorlunda än den gamla. Menyn kommer t ex att vara horisontell, med färre menyalternativ än tidigare. Målet är att få det hela så användarvänligt och lättförståeligt som möjligt.

Mitt system…

29 Aug, 2006

I december förra året började jag jobba på ett helt nytt system som kontrollerar regelrätta drag i partierna. Det nya systemet kommer att ha otroligt många fördelar och kommer att vara lättare att underhålla och utveckla än det tidigare.

Några nyheter med systemet:

 • Förhandsgranskning av drag
 • Kort notation (den långa kommer finnas kvar som tillval)
 • Meddelanden kan skickas med dragen, så att motståndaren tar emot det vid sidan av sitt bräde
 • Alla schackregler kommer automatiskt att skötas av systemet
 • Avancerad utförning av automatisk mejl som skickas vid nya drag. T ex att man bara tar emot ett mejl när ett nytt drag görs tills man nästa gång besöker sO, och inte ett mejl för varje parti.
 • Ledighet i partier kommer att fungera i alla betänketider
 • Nytt ratingsystem för beräkning av användares rating
 • Möjlighet för nya betänketider
 • Möjlighet till tematurneringar och att ställa upp en ställning på ett bräde för att sedan utmana någon i ett parti från den ställningen
 • För den mer tekniskt intresserade: Systemet bygger helt och hållet på FEN-strängar, som håller reda på var pjäserna är i databasen, vilket drastiskt minskar belastningen på databasen.

Grunden till systemet är helt klart och jag har kommit så långt att jag kan spela partier mot mig själv på skärmen. Kvar är dock att föra över det hela så att det fungerar mot databasen mellan olika användare. Nästa steg är sen att rulla ut systemet i ett teststadium för några få användare som kan testa det ut och in för att kunna bli av med alla eventuella buggar som har smugit sig in.

I begynnelsen…

28 Aug, 2006

Den här bloggen är mer eller mindre till som en liten dagbok för mig när jag jobbar med schackonline.com. Men det är förstås ingenting som hindrar Dig från att följa utvecklingen 🙂

Lite historia

Jag (erik) skapade schackOnline som begrepp år 2000 och det började som en schackskola för nybörjare på engelska(!). Därefter översattes den till svenska och de båda språkversionerna kördes parallellt ett tag, innan den på engelska dumpades och sO blev helt igenom på svenska.

I årsskiftet 02/03 började jag fantisera om att göra det möjligt för besökarna att spela schack mot varandra. Det var naturligt att inrikta sO som spelsajt på just korrschack, eftersom jag hade ett intresse för det, och för att det redan fanns så många svenska ställen på nätet där man kunde stapla 5-minuterspartier på hög. Utan någon marknadsföring alls växte sig användarskaran långsamt men säkert upp samtidigt som sO utvecklades från att bara kunna spela partier och ingenting mer, till ratingsystem, forum, medelandefunktion och nu på senare tid tävlingsmöjligheter i Stegen och ett turneringssystem.

sO har hela tiden varit ett ideellt projekt, drivet av mig på fritiden. På senare tid har jag fått hjälp av några trogna medlemmar som är moderatorer i forumen, och jag har även börjat ta emot lite donationer som är en mycket tacksam hjälp eftersom sO nu ligger på en egen server hos mitt webbhotell Ballou (kan rekommenderas varmt).

Hur som helst har jag för det mesta väldigt roligt i arbetet med sO, dels med alla människor jag möter online och dels med hur man utvecklas rent kunskapsmässigt. sO har gjort att jag nu har en mycket avancerad förståelse för flera programmeringsspråk, och sidan har fungerat som mitt bollplank för att utforska nya områden.